Karma’da Ay Burcunuz ve Tekamül Öğretisi

Karma’da Ay Burcunuz ve Tekamül Öğretisi

Merhabalar,

Astrolojide Güneş Sistemi içindeki tüm gezegenleri, yıldızımız olan Güneş’i, uydumuz olan Ay’ı ve şu anda cüce gezegen kategorisinde olan gönüllerin gezegeni Pluto’yu “gezegen” olarak adlandırır ve yorumlama için kullanırız.

Bugün ise karmik astroloji bakış açısı ile Ay, Ay burçları ve tekamül sürecinden bahsetmek istiyorum.

Öncelikle klasik astrolojiye göre Ay neler ifade ediyor önce buna bakalım:

Ay Güneş sisteminde en hızlı hareket eden gök cismidir. Bu nedenle değişkenliği, kararsızlığı, hızla değişen koşulları anlatır.

Değişime uğramak, beslenmek, büyümekle ilgilidir. Çevresel koşullarımız ve ihtiyaçlarımızla ilgilidir; yaşam için ortam sağlar.

Bakılma, büyütülme ihtiyaçlarımız, aile ve ait olma arzumuz / ihtiyacımız Ay ile temsil edilir.

Dişil nitelikleri dolayısıyla anne, eş arketiplerini, her şeyin kaynağı olmayı anlatır. Ailemizi, geçmişimizi, yuvamızı, aile köklerimizi ve doğduğumuz / büyüdüğümüz toprakları temsil eder.

Ay bilinçdışı ile ilgilidir. Anne karnından itibaren annemizle kurduğumuz bağ dünyayı nasıl bir yer olarak algılayacağımıza dair tüyolar taşır ve ay’ımız bize kendi algımız / bilinçdışımızla ilgili mesajları gösterir. Bilinçaltını şekillendiren geçmişten gelen alışkanlıklar, rutinler, aileden gelen tavırlar, çocukluk alışkanlıklarımız, psikolojik modellerimiz, ilişkilere dair şemalarımız hep Ay’ımızın anlattığı temalardır. Bunlara ek olarak ailemiz, ailedeki kadınlar ve vatanımızdan ve hatta toprak ana yani dünya gezegeninden gelen bazı kolektif bilgileri de Ay ile ilişkilendirebiliriz.

Ay’ın haritamızdaki konumu bizim dünyaya, yaşama nasıl ve ne kadar uyum sağlayabildiğimizi, duygusal ihtiyaçlarımızı anlatır. Duygularımızı anlamak, hissetmek, ifade etmek; duygularımızın ve peşinden verdiğimiz tepkilerin sorumluluğunu almak hep Ay ile ilgilidir. Sosyal gruplara girmek, kendimizi ait hissetmek ve bunu nasıl gerçekleştirdiğimiz Ay’ımız ile ilgili olacaktır.

Hayati enerjilerin nasıl çalıştığını Ay gösterir. Bu nedenle deneyimlerin kaynağı gibi düşünebiliriz.

Karmik astroloji ruhun sonsuz ve ölümsüz olduğunu söyler. Bu bakış açısına göre ruh ömürler boyunca tekrar tekrar dünya planında (bazen de farklı sistemler içindeki gezegenlerde) bedenlenerek yaşamın fiziksel boyutunu deneyimler. Bu boyutun içinde duygular ve zihnin şekillendirdiği, adlandırdığı iyi – kötü, güzel – çirkin gibi türlü deneyimler vardır.

Karmik astrolojide ay ruhun bir önceki yaşamdan buraya taşıdığı temayı anlatır. Kişinin bir önceki yaşamdakiruhsal durumunu, çevresel koşullarını, kendini nasıl hissettiğini yorumlamak için Ay göstergesini derinlemesine inceliyoruz. Bu sembol bize ayrıca önceki yaşam döngüsünde kişininnelerle meşgul olduğu, sağlığı, anneyle ilişkilerive dişil prensibi ne kadar taşıyıp / nasıl yansıttığını anlamamıza yardımcı oluyor.

Bir önceki hayat döngüsü içinde görevlerini yapıp yapamadığını, yaparken nasıl hissettiğini görüyoruz. Karmik astrolojiye göre eğer sorumluluklarımızı alırken olumlu ve umutlu hisleri beslemeye devam edebilmişsek, bu hayatta bizi ilk sevgi ve bağlılık anlamında doyuran bir anneye geliyoruz. Eğer görevlerimizi yaparken çeşitli çelişkiler, mutsuzluklar, şikayetler, güçsüzlükler.. içinde kaybolduysak bu hayatta içine doğduğumuz çevresel koşullar ve duygusal bağlar daha yorucu olabiliyor.

Bu yorumlama biçimine ek olarak, iyi ve kötünün biz insan zihni içinde oluşturduğumuz, sadece ve sadece daha rahat anlayıp / idrak edip /kategorize etmemize yardımcı olan araçlar olduğunu unutmayalım. Aslında zorlu duygusal koşullar içine doğmak, bir önceki hayattaki “eksiklerimiz / kusurlarımız / hatalarımız” nedeniyle olan “cezalar” değildir.

Bu hayatta ruhun kendini geliştirmesi için fırsatlar sunulur. Bazen tersini, olumsuzunu görmeden aslını anlayamadığımız için de; sevgi / umut / neşeyi benimseyebilmek için (bir önceki döngüde fırsatımız varken yap(a)madığımız şeyler gibi düşünün), bu sefer sevgisizliği erken yaşta görüp kendi içimizde sevgi kaynağı yaratmaya dair şansım, imkan sunulmuştur bizlere.

Elbette yorumlama içinde Ay’ın haritadaki burcu, evi, açıları, dispozitörünün konumu önemlidir. Ancak aynı zamanda son yaptığı kavuşum ve ilk yapacağı kavuşum da özel anlamlarla incelenir. Haritadaki Ay Düğümleri ile olan bağıntısı da önemli olacaktır.

Şimdi Ay burcunuza göre bu hayatta geliştirilecek alanlara biraz dokunalım isterim:

Ay Koç Burcunda: Esoterik Astrolojide Yaradan’a en yakın burç!

Tekamül öğretisi:

 • Güçlü & sağlıklı bir benlik duygusu geliştirmek
 • Dava insanı! Ne için mücadele ettiğini iyi seçmeli
 • Doğru zamanda risk almayı öğrenmeli
 • Diğer insanların da duygusal ihtiyaçları olduğunu görmeli

Ay Boğa Burcunda: Doğanın yasalarına hakim, dönüşümü fiziksel seviyeden başlatan simyacılar!

Tekamül öğretisi:

 • Bedeni iyi tanırlar, 5 duyu organını harekete geçiren her türlü konuda başarılıdırlar
 • Hayatın konforunu yaşamaya gelirler
 • Ayrıca psişik yetenekleri vardır, simyacı gibi dönüşüm yaratırlar
 • Materyal güven alanı önemlidir, para ve fiziksel güvenle sınanabilirler

 

Ay İkizler Burcunda:Kainatın bir arada olmasını sağlayan rahmani enerji!

Tekamül öğretisi:

 • Dualiteden bir’lik yaratan, sevgi ve bilgelik kapısıdır
 • Seçimler yapmaları gerekir, ikili durumlar arasında kalırlar
 • Karar alırken vicdan geliştirmeleri beklenir
 • Duygulardan ziyade akıl gücü ile hayatta kalmayı bilirler.
 • Duygularını tanımak ve tanımlamayı öğrenmek bir yolculuktur

Ay Yengeç Burcunda: Dünya ana ile en güçlü bağa sahip olan burç!

Tekamül öğretisi:

 • Genelde aynı ruh ailesi ile tekrar bedenlenirler
 • Yüksek bir duygu yükü ve geçmişe yönelik bağlar taşırlar
 • Güvende bulunduğu alandan çıkmakta zorlanır, dış dünyayı tehdit gibi algılayabilirler
 • Genetik ailenin karmik hafızasını taşırlar
 • Anne hattından gelen genetik miras önemlidir

Ay Aslan Burcunda: Geçmiş enkarnasyonlarda önemli biri olmuş, bu döngüde devam ettirme arzusunda!

Tekamül öğretisi:

 • Duygusal beklentilerini iyi tanımlamak, flörtöz enerjisini doğru yönetmek
 • Sevgi, saygı ve ilgi söz konusu olduğunda önce vermeyi deneyimlemek, alçakgönüllülük
 • Şartlarını olduğu gibi kabul etme ve otoriteyi paylaşmayı öğrenme
 • Yaratıcı yeteneklerini besleme

Ay Başak Burcunda: En derindeki arzusu ruhunu saf kılmak ve ilahi olana bağlanmak!

Tekamül öğretisi:

 • Hizmet etme dürtüsü vardır. Kendini başkaları için feda ettiği,benliğini önemsemediği deneyimler yaşamıştır.
 • Düzen kurmak ve düzene bağlı kalarak yaşamak en büyük duygusal gereksinimidir.
 • Kendini Yaradan’a adar, saf ve temiz kalmaya özen gösterir, ritüellerini takip eder.
 • Yüksek idealleri vardır ve aşırı eleştirel olabilir!

Ay Terazi Burcunda: İlişki virtüözü Ay Terazi’ler kendi egosunu geliştirmek için burada!

Tekamül öğretisi:

 • Hayatlar boyu diğer yarısını aramış veya bir paylaşım içinde eş, ortak, partner rolünü oynamayı seçmiştir.
 • Bu yaşamda geliştirmesi gereken nitelik ayrı kişilikleri sahip iki birey olarak ilişki & denge kurmayı deneyimlemektir.
 • Özdeğer duygusu başkalarının kendisi için ne düşündü

Ay Akrep Burcunda: Yaralı ruh Ay Akrep’lerin dersi affetmeyi öğrenmekle ilgili.

Tekamül öğretisi:

 • Geçmiş hayatları boyunca büyük kayıplar yaşamış, hayatın zorlu yönü ile yüzleşmiştir.
 • Bu hayattaki anneleri ile çok özel bir bağları vardır, bazen simbiyotik bir yaşam sürerler. Anne bazen eşten alamadığı ilgiyi de çocuktan beklemeye başlar. Bu da Ay Akrep’lerimiz için boğucu olur.
 • Güven sorunlarını aşmak, aile karmasının ötesine geçmek ve öfkeyi metabolize etmeleri gerekir.

Ay Yay Burcunda: Seyyah Ay Yay’lar bu sefer gitmek yerine kalmayı, köklenmeyi öğrenecek!

Tekamül öğretisi:

 • Yakın duygusal bağlar ve getirdikleri karmaşa yerine özgürlüğün esas olduğu ilişkileri kurmayı daha iyi bilirler.
 • Ömürler boyu doğdukları yerden uzaklara gitmiş, uzun yolculuklar yapmış ve keşfetmeyi kalmaya tercih etmişlerdir.
 • İnandıkları şeylere kökten bağlı olur ve bazen de bunlarla sınanırlar. Empati kurmak en büyük derslerindendir.

Ay Oğlak Burcunda: Karmada sert bir yerleşimdir.

Tekamül öğretisi:

 • Kurallara, olması gerekenlere, toplum tarafından kabul görenlere, prestij ve statüye takılmadan duygularını yaşamayı öğrenmek.
 • Hedeften hedefe koşmayı bırakıp, kendine mutlu olma izni vermek
 • Yalnızlık yeminini bozmak
 • Duygusal anlamda beslenmenin ne demek olduğunu keşfetmek, bağ kurmak

Ay Kova Burcunda: Karmaya göre insanlığın bekçisi rolündedir.

Tekamül öğretisi:

 • Evrensel değerleri tüm insanlara aktarmak
 • Sosyal düzeni değiştirmek
 • Kalıpları yıkmak
 • Duygusal yanını sahiplenmek
 • Zihinsel olarak anladığı sevgi prensibini duygu seviyesinde yaşamayı deneyimlemek
 • Arkadaşlık ve aşk ilişkisini birbirinden ayırmayı öğrenmek

Ay Balık Burcunda: Evrenin hava filtreleri!

Tekamül öğretisi:

 • Temel amacı sevgi ve tanrısal ışıkla bir olmak ve bunu insanlığa yaymak
 • Yaradan’ın yanından geldiğini hiç unutmaz
 • “Bir” olmayı bilir, ister
 • Kişisel alanı kısıtlıdır, sınır çizmeyi öğrenmesi gerekir
 • Başkalarının duygu durumunu görür, yansıtır. İlham doludur ve sezgisel yanı güçlüdür.

Bir cevap yazın